Menu

  Wybory Kobiet --> O programie  
 


Program "Wybory Kobiet" eFKa realizuje w Krakowie od maja 2001 roku. Jego główne założenia to:

 edukacja polityczna i obywatelska kobiet

 zwiększenie aktywności politycznej kobiet i ich promocja
   w życiu publicznym na szczeblu lokalnym.

Program skierowany jest do kobiet zainteresowanych szeroko pojętą polityką i zaangażowanych w działalność społeczno-polityczną, do lokalnych liderek i członkiń partii politycznych (zwłaszcza działających w ramach wewnątrzpartyjnych struktur kobiecych), przedstawicielek organów administracji państwowej szczebla samorządowego (radnych miasta i dzielnicy), krakowskich organizacji pozarządowych, sfeminizowanych środowisk zawodowych (nauczycielek, pielęgniarek), studentek krakowskich uczelni i sympatyczek eFKi.

Program "Wybory Kobiet" tworzy przyjazny klimat i życzliwą przestrzeń dla kobiet, które są zainteresowane aktywnością społeczno-polityczną i chcą rozmawiać o polityce ponad podziałami politycznymi. Spotkania Klubu Politycznego eFKi wzbogacają wiedzę merytoryczną i doświadczenie uczestniczek programu, służą edukacji politycznej, prawnej i obywatelskiej.

Na cyklicznych spotkaniach rozmawiamy o konkretach, pomagamy praktycznie rozwiązywać problemy kobiet aktywnych. Staramy się wspólnie opracowywać i zajmować stanowiska w sprawach szczególnie ważnych dla kobiet. Prowadzimy analizy dotyczące udziału kobiet w polityce i kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Zachęcamy kobiety do wymiany wiedzy i doświadczeń politycznych. Dążymy do tego, aby program "Wybory Kobiet" stał się miejscem tworzenia nieformalnych związków i współpracy kobiet aktywnych, przełamywania stereotypów dotyczących feministek i feminizmu, roli kobiety w społeczeństwie i polityce, wypracowywania metod zwiększania udziału kobiet w polityce, przebicia tzw. "szklanego sufitu".

Staramy się, by kobiety nabrały przekonania, że ich obecność w polityce wynika z samego tylko faktu, że jesteśmy takimi samymi obywatelkami, jak mężczyąni i mamy takie same prawa obywatelskie i nie musimy niczego specjalnie udowadniać: to się nam należy. W ramach programu "Wybory Kobiet" staramy się przekonać kobiety, że możemy polepszyć naszą sytuację poprzez wspólne długofalowe działania. Oferujemy szkolenia, które wzbogacają wiedzę praktyczną i uczą podstaw marketingu politycznego. Dzięki naszym wspólnym działaniom możemy wywierać nacisk na decydentów i media.
 
 
 


• Subskrypcja

Wpisz swj adres i zatwierd aby otrzymywa regularne informacje o nowociach na stronach eFKi

 
 Copyright © 2003 Fundacja Kobieca "eFKa"            projekt - Dominik Paszkiewicz, wykonanie -