Menu

  Pamięć i zapomnienie  
 
Pamięć i zapomnienie
Projekt historyczny o przesiedleniach
na Dolnym Śląsku
      
 
W lipcu 2010 roku w Jugowie na Dolnym Śląsku odbył się międzynarodowy projekt historyczny zatytułowany  Pamięć i zapomnienie. Powojenna zmiana socjokulturowa w miejscowości Jugów / Hausdorf w Górach Sowich. Celem projektu było odtworzenie historii przymusowych przesiedleń powojennych z perspektywy kobiet i życia codziennego.
  
Jugów jest przykładem miejscowości, w której po wojnie dokonała się, mówiąc językiem demografów, całkowita wymiana ludności. Zamierzeniem projektu było zbadanie form i mediów pamięci kulturowej oraz nakładających się na siebie śladów kulturowych, obyczajów i tradycji lokalnych, niemieckich, oraz tych, które przywiozły ze sobą osoby przesiedlone ze Wschodu, głównie z terenów Zachodniej Ukrainy, osadnicy i osadniczki z centralnej Polski i reemigran/ci/tki z Francji.
  
Jaki był przedwojenny Hausdorf? Jak wyglądały wydarzenia, które uczyniły z niego polski Jugów? Jakie znaczenie mają te przemiany dla dawnych i obecnych mieszkańców tej miejscowości? Co o tych sprawach wie i myśli młode pokolenie jugowian/ek? Na te pytania starały się odpowiedzieć uczestniczki projektu, a rezultaty ich działań można było obejrzeć na podsumowującym projekt otwartym spotkaniu.
  
W projekt zaangażowanych było osiemnaście uczestniczek z trzech organizacji: Fundacja Kobieca eFKa z Krakowa, Integrationswerk RESPEKT e. V. z Berlina oraz  Organizacja Kobieca KRONA z Charkowa. Projekt  był  sponsorowany w ramach programu Geschichtswerkstatt Europa przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”.
 
 
 
 
 
 
Projekcje filmu „Jugów. Opowieści przesiedlonych kobiet” 
  
  
W pierwszej połowie 2011 roku powstała skrócona, 1-godzinna wersja filmu, uzupełniona o refleksje, spisane przez uczestniczki projektu i przetłumaczone na wszystkie cztery języki projektu. Pokazy filmu wraz z dyskusją odbyły się w różnych miastach, dzięki dotacji Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”, Narodowego Instytutu Sztuk Audiowizualnych w ramach programu „Sztuka dla Zmiany Społecznej” oraz na zaproszenie instytucji i organizacji:
 
- Lublin, maj 2011 r – projekcja i spotkanie w Ośrodku „Brama Grodzka”.
 
-  Warszawa, maj 2011 – projekcja i spotkanie w „Domu Spotkań z Historią”.
 
- Łódź, czerwiec 2011 - spotkanie w ramach polsko-niemieckiej konferencji, zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki pt: „Teatr, literatura, media. Polsko-niemiecki transfer kulturowy po roku 1989”.
 
- Wrocław, wrzesień 2011 – wydarzenie w ramach Europejskiego Kongresu Kultury. Projekcja została połączona z performansem tanecznym „Wytnij-Wklej” w wykonaniu Magdaleny Przybysz, Barbary Bujakowskiej oraz Pauliny Wysockiej.  W dyskusji, oprócz realizatorek projektu z Polski i Ukrainy, wzięły też udział znane pisarki z trzech krajów projektu: Olga Tokarczuk (Polska), Roswitha Schieb (Niemcy) oraz Maria Matios (Ukraina) – w ostatniej chwili zastąpiła ją jej tłumaczka z Polski, Anna Korzeniewska-Bihun.
 
- Kraków, wrzesień 2011 – projekcja jako impreza towarzysząca w ramach II  Akademickiego Kongresu Feministycznego. W panelu dyskusyjnym wzięły udział, oprócz czterech uczestniczek projektu z Polski, także naukowczynie: dr Dobrochna Kałwa z Instytutu Historii UJ oraz dr hab. Małgorzata Radkiewicz z Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ.
 
- Poznań, październik 2011 – projekcja w ramach III Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Tranzyt” w Poznaniu.
  
   
 
 
• Subskrypcja

Wpisz swj adres i zatwierd?aby otrzymywa?regularne informacje o nowociach na stronach eFKi

 
Proactive Reviews Does Proactiv Work
 Copyright © 2003 Fundacja Kobieca "eFKa"            projekt - Dominik Paszkiewicz, wykonanie -